1ซามูเอล บทเรียนที่ 28

บทที่ 28: จากโศกนาฏกรรมมาเป็นชัยชนะ (1 ซามูเอล 30:1-31)

คำนำ

ผมกำลังนึกถึงเรื่องราวในหนังสือที่น่าสนใจมากเล่มหนึ่งชื่อ เขตกักกันชานตุง เขียน โดยแลงก์ดอน กิลคีย์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่ถูกขังอยู่ในเขตกักกันชานตุง โบสถ์เก่าๆที่ใช้สำหรับการนี้นับเป็นสถานที่ๆไม่เหมาะสมที่สุด ในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดประเทศจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวตะวันตกทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเมืองจีนถูกนำมากักขังไว้ที่นี่ มีทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ครูอาจารย์ หมอ สอนศาสนา ฯลฯ ทุกคนถูกนำมากักตัวไว้ในสถานที่ๆต่ำกว่ามาตรฐานในการอยู่อาศัย ไม่ถึงกับเป็นคุกขี้ไก่ของทหารหรอกครับ แต่น่าจะพอๆกับคุกชั้นเลวทั่วไป สภาพ ของค่ายกักกันชานตุงทำให้เห็นส่วนที่เลวที่สุด และดีที่สุดของมนุษย์ได้ ผู้เขียนเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ถูกกักขังในค่ายนี้

Read more