บทเรียน 2ซามูเอล บทเรียนที่ 4

บทที่ 4: มีที่เป็นของตนเอง (2 ซามูเอล 5:1-25)

คำนำ

เมื่อหลายปีที่แล้ว ผมเคยอ่านหนังสือดีมากเล่มหนึ่งเขียนโดยแลงก์ดอน กิลคีย์ ชื่อเรื่อง ค่ายกักกันชานตุง มีตอนหนึ่งชื่อตอนว่า “มีที่อยู่เป็นของตนเอง” ตอนนั้นกิลคีย์เป็นคนฝึกงานอยู่ในค่ายกักกันของญี่ปุ่น ด้วยกันกับผู้คนจากหลากหลายที่ ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน — เป็นคนตะวันตก (ฝรั่ง) พวกญี่ปุ่นไม่รู้จะทำยังไงกับฝรั่งพวกนี้ที่ตกค้างอยู่ในจีนระหว่างที่ญี่ปุ่นเข้าไปยึดครองประเทศจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จึงจับไปควบคุมไว้ตามที่ต่างๆ ค่ายกักกันชานตุงเคยเป็นค่ายของคณะเพรสไบแทเรี่ยนมาก่อน ตอนนี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ไว้กักกันฝรั่งชั่วคราว กิลคีย์มีหน้าที่จัดเตรียมห้องให้กับคนที่ผลัดเปลี่ยนมาฝึกงานในค่าย เขาจึงต้องเจอกับเรื่องประหลาดมากมาย จนทำให้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

Read more