บทเรียน 2ซามูเอล บทเรียนที่ 7

บทที่ 7: สงครามและสันติภาพ (2 ซามูเอล 8:1-10:19)

คำนำ

หลายคนที่เราดูว่าเป็น “คนดี” นั้น ดีอยู่ได้เพราะขาดอำนาจในมือที่จะทำชั่ว คุณยังจำตอนเด็กได้หรือไม่? เวลาที่พ่อแม่สั่งห้ามคุณไม่ให้ทำบางอย่าง? ตอนนั้นคุณอาจคิดหรือแอบพูดกับตัวเองว่า “รอให้โตก่อนเถอะ คอยดูนะฉันจะ ……..” บางครั้งคำพูดเช่นนี้ก็ดังออกมา : “เมื่อผมโตขึ้น ผมจะเป็น ประธานาธิบดี และผมจะทำ ……….” อำนาจจะเป็นตัวพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงของเรา เมื่อมีอำนาจในมือ เราก็ทำสิ่งที่อยากทำได้ แต่สิ่งที่เราเลือกทำต่อตนเองและผู้อื่นจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเรา

Read more