เกี่ยวกับเรา

บทเรียนแปลนี้ได้รับอนุญาตและเป็นลิขสิทธิของ https://bible.org/

เป็นลิขสิทธิ์ของ (Copyright © 2003) Community Bible Chapel, 418 E. Main Street, Richardson, TX 75081 และสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทางคริสตจักรของเราเชื่อว่าบทเรียนเหล่านี้ ถูกต้องตรงตามพระ วจนะคำทุกประการ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ไม่มีการหวงห้ามถ้าต้องการใช้สำหรับการเรียนการสอนพระวจนะ เป็นงานของ Community Bible Chapel

หวังว่าทุกท่านจะได้รับพระพรจากบทเรียนแปลเหล่านี้

อรอวล ระงับภัย (ผู้แปล)

ในนามของ “คริสตจักรแห่งความสุข” (Church of Joy)